KIRJAT

Rakkaudesta logoon

David Airey, 2015, Logo design love: a guide to creating iconic brand identities. New Riders. 226 s.

Pohjois-irlantilainen graafikko ja tietokirjailija David Airey selvittää käytännöllisessä oppaassaan logon ja liikemerkin suunnittelun perusteita ja prosessia. Hän myös kiinnittää paljon huomiota muotoilutyön sosiaaliseen puoleen; siihen miten työ kannattaa esittää asiakkaalle ja miten hinnoitella omaa työtään.

Kirja sopii graafikolle, muotoilijalle ja yrittämistä suunnittelevalle opiskelijalle.

Katso myös kirjailijan kotosivut: David Airey.

Esineiden olemuksesta

Mainio pieni tutkielma (135 sivua) Esineiden perimmäisestä olemuksesta. Kirjoittaja Marja Saarenheimo on psykoterapeutti, joten kirjassa ison osan saa ihmisen ja esineiden välinen suhde ja sen häiriöt, kuten sairaalloinen hamstraus.

Me teemme tavarat ja tavarat tekevät meidät: määritämme itseämme esineiden kautta. Kodin järjestys kertoo elämänhallinnasta. Tavarat kuitenkin vaativat huomiota, aikaa ja vaivaa. Mikä olisi tasapaino suhteessa tavaramaailmaan, kokonaan ilmankaan ei voi olla.

Kirja on hyvä ja helppo johdanto materiaalisen maailman sosiologiaan ja psykologiaan. Yliviivauskynän kanssa lukemiseen meni noin kolme tuntia. Muotoilijaa tietenkin kiehtoo se, miten tekstissä niin hyvin vältellään esineiden suunnittelun ja tekemisen näkökulmaa, eikä tarjota vastauksia teollisen muotoilijan – Viktor Papanekin mukaan toiseksi haitallisimman ammatinharjoittajan – dilemmaan siitä, miksi suunnitella enää uusia tuotteita maailmaan.

Oma muotoilijaidentiteettini on niin kiinnittynyt muotoiluprosessiin, siihen miten luoda uutta, että en oikeasti ole koskaan ollut kovin kiinnostunut esineiden sisällöstä, siitä että mitä ja millaisia esineiden pitäisi olla. Saarenheimon kirja herätti halun vilkaista sitä, mitä muotoilukeskustelu sanoo tavarasta.

Väri ja muoto

Ron Reedin (2021, kolmas painos) kirja Color Plus Design: Transforming Interior Space on tanakka ja selkeä oppikirja siitä, miten käyttää väriä muotoilussa, erityisesti sisustuksessa, ja välttää yleisimmät väriin liittyvät virheet asuin- ja kaupallisissa tiloissa.

Kirjan luvut käsittelevät värin käyttöä ja :

  • eri kulttuureja
  • teoriaa
  • tulkintaa
  • terveysvaikutuksia
  • tasapainoa
  • rytmiä
  • vaikutusta
  • sommittelua
  • variaatioita
  • designelementtejä

Kirja voi hyvin suositella kaikille muotoilun opiskelijoille (ja opettajille), erityisesti tilasuunnitteluun.

Ron Reed on sisustusarkkitehti ja apulaisprofessori, jolla on 22 vuoden kokemus muotoilun opettamisesta

Elämän muotoilu

Lewrick, M., Thommen, J-P. & Leifer, L. 2020. The Design Thinking Playbook: Empower Yourself, Embrace Change, and Visualize a Joyful Life. Hoboken: Wiley.

Tämä helppolukuinen työkirja on life design -kirjojen parhaita – toistaiseksi. Standfordin d.schoolin porukkaaa käy oman elämän ja ammatillisen uran suunnittelua läpi tutulla muotoiluajattelun prosessilla: ymmärrä, havainnoi, määrittele, ideoi, prototyyppi rakenna ja testaa.

Vaikka kirja seuraa tuotemuotoilusta tuttua lineaarista prosessia, tehtävät ovat kaikki kirjoittamiseen, älylliseen kirjalliseen ilmaisuun perustuvia. Muotoilua tässä siis tehdään kirjoittamalla. Tämä ratkaisu pohjautunee siihen, että kirjalla on laajempi potentiaalinen kohderyhmä kuin muotoilumenetelmiä, kuten piitämistä, hallitsevia.

Kirjaa voi hyvin suositella opiskelijalle ja ammattilaisellekin. Kirjassa seikkailleekin kolme persoonaa: parikymppinen opiskelija, 30 ja risat ammattilainen ja viisikymppinen varhaista eläkettä miettivä.

Teollisen muotoilun perusteet

Heufler, G., Lanz, M. & Prettenhaler, M. 2020. Design basics: from idea to products. 2nd ed. Niggli.

Näppärä muotoilua kuvaava peruskirja, saksalainen näkemys painottaa suomalaisittain teollisen muotoilun näkökulmaa. Esittää peruskäsitteet ja makeita muotoilukonsepteja.