MUOTOILUKOULUTUKSESTA

Muotoilukoulutus ammattikorkeakoulussa ja yliopistossakin on usein käytännönläheistä taitojen ja tekniikoiden opiskelua: piirtämistä, mallinrakennusta ja työskentelyä tietokoneella – kaksiulotteisesti tai kolmiulotteisesti.

Opintojaksot perustuvat usein projektioppimiseen: ratkaistaan itse havaittua ongelmaa tai tehdään muotoilua yrityksen toimeksiannosta.

Projekti

Opinnäytetyö

Ting-Han Chen esittää Slidesharessa kokemuksiaan muotoilun opinnoista Royal Colege of Artissa: Biased experience sharing on the world’s best design school (159 heijastetta).