Opinnäytetyön ohjauksesta

Ilkka Kettunen

31.1.2021

Alla esittämäni ohjeet muotoilun opinnäytetyön ohjaajalle perustuvat professori Juha T. Hakalan webinaariluentoon keväällä 2021.

 • Opinnäytetyö kannattaa paloitella pieniin paloihin: 10-12 osaprosessiin
 • Painota ohjauksen alkupäätä (työn rajaus!): opiskelijan vastuu kasvaa loppua kohti
 • Vältä vaikeaa kieltä. Hanki rautalankaa pöydällesi tarpeeksi
 • Nopea palaute on tarpeen, koska juuri nyt lähestyttyään sähköpostilla opiskelija on varautunut tekemään työtä
 • Aloita sisällysluettelon pohdinta aikaisin: Johdanto – jotain välissä – Pohdinta
 • Teetä käsitekartta / viitekehys aiheesta! > siirrä sisällysluetteloksi.
 • Dokumentoi, mitä on opiskelijan kanssa sovittu. Pyydä opiskelijaa tekemään muistio
 • Ohjaaja ei anna vastauksia kaikkeen, antaa kenties a, b, c vaihtoehdot, joista opiskelija valitsee
 • Aihe on keskeinen kompastuksen kohde: aivan liian laaja! Ohjaaja auttaa lohkomaan laajan aiheen kompaktiin asuun.
 • Kapea, mutta syvä työ parempi kuin laaja mutta ohut
 • Tukeudu esimerkkihankkeeseen (aikaisempaan opinnäytetyöhön)
 • Alku tuntuu ahdistavalta: kaikki tuntevat näin – kuuluu asiaan, helpottaa ajan myötä.
 • Realismia: Oppari on tutkielma, ei tutkimus. Max 15 op – ei enempää.
 • 1/3 lukemiseen, 1/3 kirjoittamiseen (1/3 muotoiluun)
 • Täydellistä lopputulosta tärkeämpi on ratkaisun uskottava perustelu – tavoite: lukija vakuutetaan
 • Valaise ohjaajan tehtävää opiskelijalle: mikä on ohjaajan tehtävä
 • Aihevalinta: ajankohtaisuus, tarpeellisuus, tutkittavuus (muotoilussa = realistisuus) > innostus!
 • On ihan ok sopia opiskelijan kanssa, että nyt tavoitellaan esim. vain 2:n arvosanaa.
 • Kirjoittaminen mahdollisimman aikaisin käyntiin, rennolla otteella, matalalla tavoitteella, mistä kohdasta kulloinkin vaan
 • Opparin tavoite: saada Lukija vakuuttumaan toimien järkevyydestä!
 • Ohjaaja on opiskelijan puolella (esim. työelämäprojektin tehtävää sovittaessa)
 • Opiskelijalla on muitakin tärkeitä asioita parhaillaan menossa!