LÄHESTYMISTAVAT

  • laadullinen tutkimusprosessi
  • osallistava tutkimusprosessi
  • lineaarinen muotoiluprosessi, esim. Double Diamond
  • konstruktiivinen muotoilututkimus (Lab, Field, Showroom)
  • palvelumuotoilu