MUOTOILUN TOIMIALAT

Muotoilu on kaikkialla. Tavarat, koneet, tilat ja ympäristöt ovat kaikki muotoiltuja. Me muotoilemme ympäristön ja ympäristö muotoilee meidät. Esineet ja teknologia muotoilevat itse ihmistä. Tuli, käsityökalut ja vaikka silmälasit vaikuttavat ihmisen evoluutioon, siihen millainen ihmisestä tulee.

Ei ole mitään universaalia tapaa jakaa muotoilutoimintaa tiettyihin aloihin. Johtuen muotoilukoulujen perinteisistä materiaalilähtöinen jaottelu muotoilualoihin vaikutta yhä tänään koulutuksessa ja muissa instituutioissa, vaikka se ei välttämättä kerro todellisuutta (puu, metalli, lasi, tekstiili, jne).

Eräs mahdollinen tapa jakaa muotoiun toimialoja on (ks. Heufler ym. 2020):

  • tuotemuotoilu (product design)
  • liikennevälineiden muotoilu (transportation design)
  • muotisuunnittelu (fashion design)
  • näyttelysuunnittelu / sisustussuunnittelu (exhibition design / interior design)
  • viestintä design (communication design)

Teollinen muotoilu (industrial design) terminä viittaa muotoilutoiminnan aloihin, jotka liittyvät teolliseen valmistusprosessiin.

Tuotemuotoilun kohteet voidaan jakaa kulutajatuotteisiin ja capital goods.

Liikennevälineiden muotoilu käsittää polkupyörät, autot, moottoripyörät, lentokoneet, laivat ja veneet jne.

Näyttelysuunnittelu kattaa messujen esitykset, näyttelyt, kokoelmat ja museot.

Sisustussuunnitteluun kuuluu sisustusarkkitehtuuri, toimistojen, ravintoloiden, liiketilojen ja julkisten tilojen suunnittelun. Katso lisää sisustusarkkitehdin tutkinnosta, ammattinimikkeestä ja pätevyydestä.

Muotisuunnittelu käsittää vaatteet, kengät,accessories, tekstiilit ja korut.

Viestinnän muotoilu on informaation ja median muotoilua, graafista suunnittelua, web-suunnittelua, jne.

Suomalainen luokittelu (okm?)… FDA-kommentit muutostarpeesta.

Miten muotoilu näkyy ja tuntuu collegepaidassa (R-collection)? Paidan toiminta, rakenne, väri ja materiaalituntuma vaikuttavat sen ulkonäköön ja haluttavuuteen. Valmistajan brändi tulee esiin kauluksen merkistä, paita on osa laajempaa mallistoa. Mahdollinen painatus on muotoilua sekin. Edellä mainitut asiat kiinnostavat muotoilijaa.

Muotoilu laajentaa toimialaansa. Samalla muotoilun käsite hämärtyy. Mitä on muotoilu, jos se on kaikkea?

Muotoilun kohteiksi käsitetään yleisesti:

esineet

laitteet

kalusteet

kulkuneuvot, liikennevälineet

sisustuselementit

vaatteet

tekstiilit

työkalut

koneet

grafiikka, typografia

visuaaliset tunnkset ,ylrityskuva

pakkaukset

informaatio, opastut

valaistus

kaupunkiympäristön tilat ja kalusteet

taide-esineet

taidekäsityö

kuvitus, sarjakuva

Pelit

ohjelmistot

sovellukset

animaatio

web-muotoilu

näyttely messut

 

Lähteet

Heufler, G., Lanz, M. & Prettenhaler, M. 2020. Design basics: from idea to products. 2nd ed. Niggli.