MENETELMÄT

 • research through design, investigate form through making
 • kontekstikartta
 • kysely
 • haastattelu
 • focus-ryhmät
 • havainnointi
 • osallistuva havainnointi
 • roolileikki
 • participatory action research
 • participatory design
 • kuvakortit
 • probes
 • customer journey
 • käyttäytymiskartta
 • stakeholder maps
 • ajattele ääneen protokolla
 • tapaustutkimus
 • mind map
 • strategy wheel, myös ecodesign stragegy wheel
 • ecodesign checklist
 • trendialnalyysi
 • rakkauskirje ja erokirja
 • funktioanalyysi
 • prosessipuu
 • bencmarking
 • crowdsourcing
 • design charrette
 • elinkaarianalyysi
 • swot-analyysi
 • search areas
 • ansoff kasvumatriisi
 • porterin kilpailustrategia
 • asemontigridi
 • arvokäyrä
 • design etnografia, autoetnografia
 • vertailututkimus
 • valintataulukko
 • käyttäjää osallistavat menetelmät
 • kollaasi
 • persoonat
 • storyboards
 • moodboards
 • kirjoitettu skenario
 • ongelman määrittely
 • vaatimuslista
 • business model canvas
 • 4ps
 • fish trap model
 • analogiat ja metaforat
 • synetics
 • aivoriihi
 • aivopiirtäminen
 • bodystorming
 • morfologinen analyysi
 • scrambler
 • WWWWWH
 • how-tos
 • muotoilupiirteiden tutkimus
 • semiotiikka ja kuva-analyysi
 • narratiivit muotoilussa
 • eläytymismenetelmä
 • generative research
 • tuotesemantiikka
 • merkitysanalyysi ja tyyppianalyysi
 • vuorovaikutteiset prototyypit ja arviointi
 • tuotteen käytettävyyden arviointi
 • tuotekonseptin arviointi
 • premo
 • harris profile
 • evr valintamatriisi
 • käyttäjätutukimus
 • c-box
 • roolipeli
 • muotoilupiirustus
 • paperiproto
 • prototyypit, kokeelliset
 • video havainnollistaminen
 • testaus
 • triangulaatio

Kommentti: em. 79 menetelmästä valittava max. 40? ja ryhmiteltävä tiedonkeruu-, ideonti- ja valintamenetelmiin. Ellei sitten keskitytä ”research through design” –menetelmiin eli niihin vain muotoilijalle mahdollisiin konstruktiivisiin menetelmiin, joissa piirtäen tai mallia rakentaen tutkitaan jotain tai selvitetään käyttäjän reaktiota.