MENETELMÄT

Muotoilun menetelmät tarkoittavat usein erilaisia tiedonhaun, käyttäjätiedon, ongelman määrittelyn, ideoiden ja konseptien kehittämisen sekä niiden testaamisen ja arvioinnin menetelmiä, jotka usein ovat ajateltu käytettäväksi muotoilun käytännön työssä, mutta sopivat myös konstruktiiviseen muotoilututkimuksen menetelmiksi. Tällöin muotoilun tekeminen ja tutkimuksen tekeminen käsitetään saman tyyppiseksi toiminnaksi. Englanninkielisessä kirjallisuudessa design research käsitetään usein hyvin käytännönläheiseksi muotoilutoiminnaksi.

 • research through design, investigate form through making
 • kontekstikartta
 • kysely
 • haastattelu
 • focus-ryhmät
 • havainnointi
 • osallistuva havainnointi
 • roolileikki
 • participatory action research
 • participatory design
 • kuvakortit
 • probes
 • customer journey
 • käyttäytymiskartta
 • stakeholder maps
 • ajattele ääneen protokolla
 • tapaustutkimus
 • mind map
 • strategy wheel, myös ecodesign stragegy wheel
 • ecodesign checklist
 • trendialnalyysi
 • rakkauskirje ja erokirja
 • funktioanalyysi
 • prosessipuu
 • bencmarking
 • crowdsourcing
 • design charrette
 • elinkaarianalyysi
 • swot-analyysi
 • search areas
 • ansoff kasvumatriisi
 • porterin kilpailustrategia
 • asemontigridi
 • arvokäyrä
 • design etnografia, autoetnografia
 • vertailututkimus
 • valintataulukko
 • käyttäjää osallistavat menetelmät
 • kollaasi
 • persoonat
 • storyboards
 • moodboards
 • kirjoitettu skenario
 • ongelman määrittely
 • vaatimuslista
 • business model canvas
 • 4ps
 • fish trap model
 • analogiat ja metaforat
 • synetics
 • aivoriihi
 • aivopiirtäminen
 • bodystorming
 • morfologinen analyysi
 • scrambler
 • WWWWWH
 • how-tos
 • muotoilupiirteiden tutkimus
 • semiotiikka ja kuva-analyysi
 • narratiivit muotoilussa
 • eläytymismenetelmä
 • generative research
 • tuotesemantiikka
 • merkitysanalyysi ja tyyppianalyysi
 • vuorovaikutteiset prototyypit ja arviointi
 • tuotteen käytettävyyden arviointi
 • tuotekonseptin arviointi
 • premo
 • harris profile
 • evr valintamatriisi
 • käyttäjätutukimus
 • c-box
 • roolipeli
 • muotoilupiirustus
 • paperiproto
 • prototyypit, kokeelliset
 • video havainnollistaminen
 • testaus
 • triangulaatio