FINNISH DESIGN ACADEMY

FDA-raportin kansikuva

http://www.finnishdesignacademy.fi/

Finnish Design Academy on opetusministeriön ja muotoilualan korkeakoulujen rahoittama hanke.  LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinoijana. LABin lisäksi hankkeen toimijoita ovat muotoilun koulutussisältöjä tarjoavat ammattikorkeakoulut, Metropolia, Savonia, HAMK, Xamk, Laurea ja Turun AMK. Yliopistoista muotoilun koulutusta edustavat Aalto-yliopisto sekä Lapin yliopisto. Hankkeessa on lisäksi mukana muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamo. Hankkeessa kehitetään muun muassa korkeakoulujen yhteistyötä sekä yhteistä valtakunnallista koulutustarjontaa, koulutussisältöjä ja opetusmenetelmiä.  

Profiilikartta:

Profiilikartta kuvaa muotoilun koulutuksen nykytilaa ja pohtii sen kehittämistä: profiloitumista, työnjaon kirkastamista ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisäämistä:

Kooste hankkeen toimenpiteistä (2021):