TUTKIMUS

Tähän alavalikkoon kerätään aineistoa muotoilututkimuksesta. Kirjoittajia on useita.

Videossa (4:29) Ilkka Kettunen yrittää selittää sitä, miten muotoilun on tutkimusta, vai onko?

Videon lähteenä on toiminut Stappers & Giaccardi 2017 artikkeli Reseach through Design.