TUTKIMUKSEN TEKEMISEN PROSESSI

  • aiheen valinta
  • tietoperustan hankkiminen, kirjallisuuskatsaus
  • aineisto
  • menetelmä
  • analyysi
  • tulkinta
  • johtopäätökset
  • prosessin luotettavuuden arviointi
  • raportointi
  • julkaisu