Miten saada eka muotoiluduuni?

Ornamo järjesti lokakuussa 2021 webinaarin, jossa muotoilutoimisto Pentagonin Arni Aromaa vastasi kysymykseen, miten saada ensimmäinen muotoiluduuni. Yli 150 kuulijaa oli kiinnostunut kuulemaan kenties Suomen kokeneimman muotoilijoiden rekrytoijan näkemyksen.

Pentagon on 35-henkinen design thinking -toimisto, jonka teollisen muotoilun opiskelijat Arni Aromaa ja Sauli Suomela perustivat jo opiskeluaikoinaan. Arnilla ei itsellään siis ole kokemusta työnhausta, valinnasta kylläkin.

Ornamon Hilla Uotila ryhmitteli etukäteen esitettyjä kysymyksiä ja muotoilukonkari vastasi.

Portfolio

Kannattaako tehdä useita portfolioita? ”Ehkä, mitä selkeämpi ja yksinkertaisempi ja relevantti portfolio on, sitä parempi”.

Kannattaako portfoliossa olla tekstiä? ”Informaation pitää olla tiivis, kiteytetty ja helppo lukea; sehän on muotoilijan taito yleensä”.

Julkinen portfolio vai ei? ”Julkinen portfolio on helppo, koska päätösprosessiin osallistetaan useita henkilöitä. Alustan tai nettiportfolion pitää olla helppopääsyinen, mutta lisänä voi olla jokin tarkennettu juttu PDF:nä”.

Mitä osaamista kannattaa tuoda esille portfoliossa? ”Yleisellä tasolla, portfolio on esite, joka pitäisi tehdä visuaalinen wau-tuntemus; osaaminen esiteltynä visuaalisesti. Portfolion tarkoitushan on saada aikaiseksi työhaastattelu. Muotoilijan silmissä visuaalisuus painottuu, mutta esimerkiksi kauppatieteilijä haastattelijana voi hakea fakta osaamisesta”.

Työpaikkoja ei ole aina julkisesti esillä. Kuinka tehdä hyvä saatekirje avoimeen hakemukseen? ”Selkeys, tiiveys ja asiakeskeisyys. Hauska saa olla mutta säästeliäästi. Yleisesti, hakemuksessa tultava esille, mitä osaamista hakija tarjoaa”.

Työpaikan löytäminen

Mistä muotoilun työpaikkoja voi löytää? ”Monet muotoilutoimistot hakee jatkuvasti nettisivuillaan. Kynnys laittaa paikka yleiseen hakuun on korkea, mieluummin suositaan jatkuvaa avointa hakua. Useimmat työn tekijät ovat tulleet harjoittelun kautta, ja josta työsuhde vakiintuu hiljalleen. Työ löytyy useimmin harjoittelun kautta saadun kokemuksen kautta”.

Osaaminen

Miten erottua joukosta, kun näyttöä työelämästä ei ole? ”Harjoittelun kautta tulemisessa kokemus ei merkitse, vaan kiinnostavuus liittyy osaamisen ja opintoprojektien kautta tulevaan näyttöön. Asenne ja ote työhön, vilpitön kiinnostus ja halun oppia asenne on hyvä yhdistelmä. Tuoreet opinnot voi myös antaa jotain osaamista, mitä meillä konkareilla ei ole. Voi olla myös muuta työkokomusta”.

Kumpi näyttäytyy edukseen, generalisti vai spesifi osaaja? ”Pentagonissa yleisosaaja-ajatus on vankka, mutta päätymisen johonkin hakijaan saattaa johtua jostakin hänen erikoisesta osaamisestansa. Vaikutuksen tekee, jos hakijalla tietää mitä haluaa tehdä ja oppia”.

Jos on alanvaihtaja, mitä kannattaa tuoda esiin? Yleinen työelämäkokemus on hyväksi, jos sattuu olemaan sitä sisältöosaamista, mikä liittyy paikkaa. Jos toimitaan sote-alueen palveluhankkeessa tms., on kaltaisemme konsulttifirman tunnettava asiakkaan alaa”.

Palvelumuotoilu

Millaiset ovat palvelumuotoilijan markkinat? Mitä pitää osata? ”Palvelumuotoilu on räjäyttänyt muotoilun kysynnän. Meillä palvelumuotoilu on yksi työkalu asiakkaan toiminnan kehittämisessä. Kysyntää on kyllä, hakijan kyky toimia muutoksen tukemisessa korostuu, samoin vuorovaikutusosaaminen ja fasilitointiosaaminen. Samoja asioita kuin tuotemuotoilussa, mutta painotus on toisenlainen”.

Miten palvelumuotoiluun suhtaudutaan eri toimialoilla? ”Ehkä uudehkot muotoilun hyödyntäjät, kuten julkisen puolen toimijat – kunnat ja kaupungit; heille palvelumuotoilu on synonyymi muotoilulle. Perinteiset muotoilun hyödyntäjät näkevät sen erillisenä toimintona. Muotoiluintensiiviset alat eivät ole eturintamassa palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Voi olla niin, että kaikkia asioita, joita tehdään ei tunnisteta muotoiluksi – ajatellaan että ne on vaikka markkinoinnin aluetta. Muotoilijan pitää päästä kiinni asiakkaan puhumaan kieleen kiinni, eikä mennä takki auki palvelumuotoilun raamit kaulassa – sama pätee perinteistä tuotemuotoilua – kyse katteesta. Muotoilu on väline ei, arvo sinänsä”.

Osaaminen

Mitä aloittelevan oletetaan osaavan? ”Metodeja ja ohjelmistoja, kyllä! Keskeisten ohjelmistojen ja standardimenetelmien ja -prosessien hallinta on hyvä yhdistelmä. Nopea oppiminen on plussaa. Double Diamond on hyvä lähtökohta asiakaskeskeiseen kehittämiseen. Valmistuneet osaavat tämän ajattelun yleensä hyvin”.

Onko joku tietty osaaminen tärkeä vai persoona? ”Tietty osaaminen, kyllä. Tärkeää on hakijan profiilin sopiminen kyseiseen tehtävään. Toimistomme yrityskulttuurin kulmakivi on kind confidence. Muiden huomioiminen omassa käytöksessä – tämä keskeistä. Persoonia on hyvä olla monenlaisia ja näköisiä. Toimimme kaupallisena yrityksenä, eli olemme hyväksyneet sen, että toimimme systeemin sisältä: liian radikaali näkökulma – esimerkiksi kestävään kehitykseen – ei aina istu tekemiseemme.

Palkka

Mitä muotoiluharjoittelija saa palkkaa? Miten neuvotella palkasta? ”Me suosimme kuuden kuukauden harjoittelua ja siihen meillä on oma läpinäkyvä palkkamalli, jonka takia palkkaneuvottelun tarve vähenee: Kandiopiskelija (tai amk-opiskelija, toimittajan lisäys)) 1000, maisteriopiskelija 1500 ja valmistunut 2000 euroa kuussa. Liukuva työaika on 37,5 tuntia viikossa”.

Hilla Uotila kertoo, että Ornamossa on tekeillä muotoiluharjoittelun palkkataulukko, joka auttaa opiskelijan tilannetta saada palkallinen harjoittelupaikka.

Työhaastattelu

Miten valmistautua haastatteluun? ”Pitää olla ajoissa, pystyä selkeästi mutta luontevasti kertomaan asiansa. Yleensä hakijaa pyydetään esittäytymään ja kertomaan portfoliostaan ja sitten keskustellaan. Työnhaun vakiokysymyksiä voi miettiä etukäteen. Tilanteen tarkoitus olla rento, jossa ei tarvitse jännittää, puolin tai toisin. On hyvä miettiä valmiiksi jotain kysyttävää itsekin.

Pitääkö osata suomea? ”On ok hakea englanniksi. Toimiston kieli on englanti. Asiakas saattaa joskus edellyttää projektissa suomen kielen taitoa, tosin”.

Miten löytää toimistoja? ”Voi luuhata netissä ja jutella muiden kanssa ja keskustella oppilaitoksessaan. Nykyään muotoilutoimisto-termin alla on monenlaisia konsulttitoimistoja. Ornamon jäsenlistasta voi vakoilla, missä muotoilua tehdään”.

Entä LinkedIn-profiili? ”Me olemme vähän vanhanaikaisia LinkedInin suhteen, mutta se voi olla oleellinen muille työnantajille. Emme myöskään selvitä hakijan some-toimintaa, Instagramia tai muita tilejä”.

”Pentagonin kiinnostus palvelumuotoilun harjoittelijaa kohtaan on noussut tällä hetkellä, kannattaa laittaa hakemusta”, lopettaa Arni Aromaa.