Muotoilun YAMK-maisteriksi

mies ompelee luokkatilassa

Kettunen (2000) määritteli muotoilun olevan ”toimintaa, jossa tutkimusta, taidetta ja teknologiaa liiketoimintaympäristössä yhdistämällä on tarkoitus tuottaa parempaa ihmisen rakentamaa ympäristöä”. Vuonna 2010 synnytetyn Aalto-yliopiston strategia perustuu aika lailla samaan määritelmään: muotoilu, tekniikka ja liiketoiminta yhdessä.

Syksyllä 2021 yhteishakuun tuleva Savonia-ammattikorkeakoulun InnoTech-liiketoiminta (YAMK) maisteriohjelma toteuttaa samaa ideaan: innovaatioita tuotetaan todellista vastaavalla kokoonpanolla – muotoilijoiden, insinöörien ja liiketoiminnan maisteriopiskelijoiden kesken.

60 opintopisteen maisteriohjelmaan otetaan kymmenen muotoilijaa, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus tuotekehityksen tai muotoilun alalta.

Oppiminen perustuu tiimivalmennukseen

Maisteriohjelman oppimisnäkemys perustuu tiimivalmennukseen: opiskelijoita ei ”opeteta”, vaan muotoilun, tekniikan ja liiketoiminnan osaajat kehittävät omia tavoitteellisia projektejaan tiimissä, yhdessä. Konstruktiivinen lähestyminen opiskeluun ei liene muotoilijoille kovin vierasta. Innovaatioprosessin opiskelu (20 op) tapahtuu verkossa osana tiimiä, höystettynä lähijaksoilla Kuopiossa.

Lisäksi opiskelija valitsee Savonian YAMK-opintojen laajalta tarjottimelta 10 op mieleisiään opintoja, jota on palvelumuotoilusta strategiseen ajatteluun. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Muotoilun opinnäytetyö sujahtaa helposti konstruktiivisen muotoilututkimuksen sateenvarjon alle, jossa rakentamalla tuotetta tai palvelua saadaan uutta tietoa ja näkemystä suunnitellun tuotteen merkityksestä.

ISO -standardin mukaisia innovaatioita?

Opintojen taustalla käytetään uutta ISO 56000 -standardia, joka ohjeistaa sitä, miten innovaatioita tuotetaan: asiakasymmärrys, tuotteen tai palvelun konseptointi, liiketoiminnallisen potentiaalin arviointi jne. Tavoitteena on luoda kaupallistettava tuote.

Muotoilija voi epäillä ISO-standardin käyttämistä luovaan toimintaan: ISO-standardiprosessi varmaan tuottaa ISO-standardin mukaisia innovaatioita! Kuitenkin, muotoilijan on saatava konseptinsa jatkokehitykseen ja sitä varten hänen on osattava puhua insinöörien ja ekonomien tuotekehitysympäristössä käyttämää ISO-kieltä.

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkintonimike on muotoilija (ylempi AMK). Se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu taiteen maisterin tutkinto. Ylempi AMK voi hakea myös tohtoriopintoihin yliopistoon.

InnoTech-opinnot sopivat muotoilijalle, joka hakee uutta vauhtia uralleen tai suuntaa osaamiselleen liittyen tuotteiden ja palvelujen kaupalliseen tuotteistamiseen.

Oma roolini koulutuksessa tulee olemaan yksi kolmesta tiimivalmentajasta (muotoilu, tekniikka ja liiketalous). Valmentamiseen saan koulutuksen Tiimiakatemiassa syksyllä. Muotoilupainotteisten opinnäytetöiden ohjaaminen lankeaa minun kontalleni – odotan innolla!

Syksyn yhteishaku on 1.-15. syyskuuta. Lisää tietoa hakemisesta Opintopolusta.

Ilkka Kettunen 13. 8. 2021