FILOSOFIA

Muotoilun filosofia sivu käsittelee muotoilua inhimillisenä toimintana. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen “mitä muotoilu on?” Muotoilun määritteleminen ei ole helppoa, koska se on historiallisesti rakentuva ja jatkuvasti muuttuva ilmiö, joka esiintyy kaikkialla ja jonka historia ulottuu ihmislajin alkupäiviin asti.

Suomenkielisen Muotoilun filosofian puuttuessa, voi hyvin lukea alla olevaa Ilkka Niiniluodon (2020) Tekniikan filosofiaa, jossa useassa kohdassa viitataan muotoiluun tekniikan rinnalla kulkevana alana.

lähteet
melkein kuin muotoilun filosofia

Aivan huippu! Tätä voi aivan hyvin lukea siten, että vaihtaa aina tekniikan kohdalle muotoilun. Mielenkiintoisin ehkä Niiniluodon seurauseettinen yhtälö TA=6E+S (efektiivisyys, ekonomisuus, ergonomisuus, esteettisyys, ekologisuus, eettisyys ja sosiaalisuus. Niiniluoto esittä myös teknisen normin (TN) “Jos haluat A:ta ja uskot olevasi tilanteessa B, niin sinun pitää tehdä X”, joka muistuttaa Ylä-Kotolan & Medhin käskyä “Jos haluat A tilanteessa B, niin toimi tavalla X”. Ylä-Kotola ja Mehdi mainitaan Kirjallisuus-luvussa, mutta ei tekstissä.

Parsonin (2016) kirja käsittelee sitä, mitä on: muotoilu, muotoiluprosessi, modernismi, ilmaisu, funktion konsepti, funktio, muoto, estetiikka ja etiikka.