Hyvä opinnäyteopas

opinnäyteopas kansi

Juha T. Hakala, 2022, Hyvä, parempi, valmis: opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Gaudeamus. 144 s.

Amk-opiskelijalle tarkoitettu opinnäyteopas sopii hyvin myös ohjaajalle käsikirjaksi. Monet opinnäytetöitä ohjaavat eivät ole saaneet tehtävään koulutusta. Tämä kirja paikkaa hyvin puutetta.

Professori Hakalalla on tanakka kokemus gradujen ja muiden opinnäytteiden ohjaamisesta, erityisesti kun homma on jostain syystä tyssännyt ja viivästynyt. Hakalan grande-idea on se, että aina ei tarvitse tehdä huippua, joskus voi lähteä tekemään huonoa opinnäytetyötä. Kynnys on alempana.

Professori sanoo myös: ”…hyvän opinnäyteprosessin ensisijaisena tavoitteena ei suinkaan ole hyvä opinnäytetyö. Opinnäytetyö on vain yksi porrasväli ammatillisen osaamisesi kehittymisessä, ja siksi myös opinnäyteprosessin tavoite kannattaa asettaa etäämmälle – työelämään” (s. 37).

Kirja käsittelee opinnäytettä joko tutkimustyyppisenä työnä tai kehittämistyyppisenä työnä, mainiten myös taidetekotyyppisen opinnäytetyön. Opinnäyte voi olla tilaustyö, mutta myös itse kehitellyn aiheen tutkiminen tai kehittäminen.

Oppaan ansioita ovat selkeys, helppo lähestyttävyys ja työkirjamaiset liitteet aikataulun, aihe- ja työsuunnitelman, prosessikuvauksen, toimeksiantosopimuksen ym. Tekemiseen. Viimeiset liitteet ovat tarkistuslista ja ohjeet siihen, jos työsi on ”alkutekijöissän ja muut ovat omansa jo tehneet” (s. 142).

Juha T. Hakalan kirjoja voep hyvinniii suositella muitakin, katso lisää https://juhathakala.com/