Ilkka Kettunen ehdolla Ornamon hallitukseen

Ilkka Kettunen 6.102021

Ornamo ry on muotoilualan asiantuntijajärjestö. Nyt olen – toista kertaa – ehdolla yhdistyksen hallitukseen.

Ornamon hallitusjäsenten vaali käydään sähköisesti 19.10.–1.11.2021. Ehdolle Ornamon hallituksen jäseniksi ilmoittautui – minun lisäksi – yhdeksän ornamolaista.

Pyrin hallitukseen, koska pystyn vaikuttamaan alalle hakeutuneisiin opiskelijoihin, koulutuksen reagoiniin muotoilukentän muutoksiin, uusiin ilmantuviin työkäytäntöihin ja muotoilijoiden arvostukseen.

Hallituksen jäsenenä edistän järjestömme yhteisöllisyyttä, muotoilutiedon yleistajuistamista, muotoilun käytäntöjen avointa jakamista sekä suomalaisen muotoilun laatua. Pystyn tuomaan perifeerisen ja kriittisen näkemyksen hallitustyöskentelyyn.

Edustan muotoilun koulutusta, tutkimusta ja sanoitusta. Blogieni kautta olen aktiivinen osallistuja muotoilun keskustelussa.

Olen toiminut muotoiluyrittäjänä (Muodos Oy), tutkijana ja professorina (Lapin yliopisto) ja nykyisin yliopettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

Taustani on teollinen muotoilu, nykyään identiteettini on organisaation muotoilu, kenties. Muotoilu on ensisijaisesti sosiaalista toimintaa. Väitöskirjani Mielekkyyden muotoilu (2013) käsitteli tuotekehitysprosessin alkupään vaiheita merkityksen rakentamisen (sensemaking) näkökulmasta.

Autobiovisioni (42 min) kertoo tarinani työn merkityksellisyyttä etsivänä muotoilijana.

Ornamo ei nykyisellään näyttäydy erityisen innovatiivisena järjestönä; tulevaisuus vaatii uusia tapoja toimia. Ornamon uusia strategia on hyvä lähtökohta. Seuraavaksi tarvitaan pieniä kokeiluja, jotain omituista mieluiten – omituista, koska sellaista ei ole ennen nähty.

Ornamon uusi strategia

Ornamon uusi strategia seuraavalle viisivuotiskaudelle on nykyisen hallituksen työn tulosta. Se antaa hyvät lähtökohdat kehittää yhdistyksen toimintaa jäsenien tarpeista lähtien, ei alajärjestöjen tarpeista lähtien.

Muotoilun kentän laajentuessa, Ornamolla on nyt mahdollisuus ottaa mukaan uusien alojen (UX/UI, palvelumuotoilu, jne) nuoria muotoilijoita.

Laajempi haaste Ornamolle ja muotoilun koutukselle on saada enemmän lahjakkaita nuoria hakeutumaan alalle.