Elämän työkirja

Tämä helppolukuinen työkirja on life design -kirjojen parhaita – toistaiseksi. Standfordin d.schoolin porukkaaa käy oman elämän ja ammatillisen uran suunnittelua läpi tutulla muotoiluajattelun prosessilla: ymmärrä, havainnoi, määrittele, ideoi, prototyyppi rakenna ja testaa.

Katso myös artikkelini elämän muotoilusta.

Lewrick, M., Thommen, J-P. & Leifer, L. 2020. The Design Thinking Playbook: Empower Yourself, Embrace Change, and Visualize a Joyful Life. Hoboken: Wiley.

Kuva luvusta: Ammatillinen urasuunnittelu s. 196

Vaikka kirja seuraa tuotemuotoilusta tuttua lineaarista prosessia, tehtävät ovat kaikki kirjoittamiseen, älylliseen kirjalliseen ilmaisuun perustuvia. Muotoilua tässä siis tehdään kirjoittamalla. Tämä ratkaisu pohjautunee siihen, että kirjalla on laajempi potentiaalinen kohderyhmä kuin muotoilumenetelmiä, kuten piitämistä, hallitsevia.

Kirjaa voi hyvin suositella opiskelijalle ja ammattilaisellekin. Kirjassa seikkailleekin kolme persoonaa: parikymppinen opiskelija, 30 ja risat ammattilainen ja viisikymppinen varhaista eläkettä miettivä.