Mitä muotoilukoulussa ei sinulle opetettu

kansi what they didin't teach you in design school

Phil Cleaverin kirja What they didn’t teach you in design school käsittelee graafisen suunnittelijan ammattikäytäntöjä anglo-amerikkaisesta näkökulmasta. Kirja sopii myös suomalaisen muotoilijan luettavaksi.

Kirja käsittelee:

  • ansioluettelon ja portfolion merkitystä
  • yhteydenottoja yrityksiin
  • työhaastattelua
  • hyviä muotoilukäytänteitä
  • suhdetoimintaa
  • tietoteknistä osaamista
  • painotyön tuotantoa
  • web-taitoja
  • alihankinnan tilaamista
  • liiketoiminnan taitoja